| Kolędy

W repertuarze pieśni kolędowe z autorskich płyt „Kolędy klekotkowe” i „Prezent”
autorów: Wandy Czubernatowej, Magdy Czapińskiej,
Wojciecha Darda-Ledziona, Czesława Miłosza
z muzyką Piotra Hajduka, Czesława Majewskiego i Janusza Tylmana